« terug naar vorige pagina

Onze missie en visie

Sinds 2017  zijn de praktijken Geukes en Bloemen samengegaan (lees hier meer over onder het kopje Samengaan praktijk Geukes en Bloemen). We gaan verder als Huisartsencentrum klein Iterson. Wij zijn allen geaccrediteerd door de NHG-praktijkaccreditering (npa.artsennet.nl). We voldoen hiermee aan strenge keuringseisen van veiligheid, hygiëne en de nieuwe kwaliteitseisen.

       Missie

Huisartsencentrum Klein Iterson biedt toegankelijke, professionele, diagnostische, therapeutische, preventieve en kosteneffectieve huisartsgeneeskundige zorg. Daarnaast bieden de huisartsen begeleiding tijdens en na een ziekte, zowel aan de patiënt als aan zijn/haar omgeving. Binnen het zorgaanbod in de regio vervult het huisartsencentrum een spilfunctie door alle gezondheidsvragen van haar patiënten in eerste lijn op te vangen. De praktijk maakt een verantwoorde keuze om de vraag zelf te behandelen of te verwijzen binnen haar samenwerkingsverbanden met andere zorgaanbieders.

      Visie

De huisartsen en andere zorgverleners uit onze praktijken fungeren als eerste aanspreekpunt voor mensen met hun primaire gezondheidsvragen. Daarbij vervullen de  huisartsen een centrale rol binnen de totale gezondheidszorg.

Wij willen,  binnen de mogelijkheden van onze huisartsenpraktijk, een zo hoogwaardig mogelijke zorg bieden  en zorg op maat, dicht bij huis in de eigen wijk, voor alle burgers, laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. Hierbij willen we investeren in een duurzame relatie met de patiënt.

Centraal staat voortdurende educatie en scholing van medewerkers conform de laatste ontwikkelingen binnen de huisartsenzorg om de patiënten een optimale zorg te kunnen bieden.

Wij zijn verantwoordelijk voor continuïteit van zorg. Gedeelde en afgestemde verantwoordelijkheid met andere zorgverleners in de woonomgeving staan hoog in ons vaandel,  zodat de verschillende zorgvragen door de juiste zorgverlener worden beantwoord. Wij hebben een coördinatie- en gidsfunctie voor hen die dat nodig hebben. Andere speerpunten zijn: samenwerken met andere zorgverleners op basis van richtlijnen en structurele samenwerkingsafspraken. Wijkgebonden, zorggerelateerde preventie. Andere sleutelwoorden zijn service, goede organisatie, goede bereikbaarheid en flexibele openingstijden. Steeds werken aan verbetering van de patiëntenzorg en praktijkvoering.

Met betrekking tot de deskundigheid van het medisch handelen in onze praktijk willen wij voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria. Hierbij worden de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap gehanteerd. Dit jaar 2017 is onze nieuwe Huisartsencentrum Klein Iterson geaccrediteerd. Dit betekent dat wij voldoen aan de landelijk gestelde kwaliteitsnormen  en dat wij ons gericht bezighouden met kwaliteitsverbetering.