« terug naar vorige pagina

Uitzondering mondkapjesplicht voor mensen met een beperking of ziekte

Per 1 december moet iedereen vanaf 13 jaar een mondkapje dragen waar dat verplicht is.
Er geldt een uitzondering op deze maatregel voor mensen die vanwege hun beperking
of ziekte niet in staat zijn om een mondkapje op te zetten of te dragen.

 

Voor wie geldt de uitzondering?
Voorbeelden waarvoor de uitzondering geldt, zijn
mensen die:
• Door hun beperking geen mondkapje kunnen
opzetten of dragen, bijvoorbeeld door een
aandoening aan het gezicht.
• Door een mondkapje last krijgen van hun
gezondheid, bijvoorbeeld vanwege een
ernstige longaandoening.
• Ontregeld raken door een mondkapje,
bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke
beperking of psychische aandoening. Ook een
begeleider is in dit geval uitgezonderd.
• Iemand vergezellen die afhankelijk is van
non-verbale communicatie, zoals liplezen.

Beperking niet altijd zichtbaar
Soms is een beperking zichtbaar. Dan is vaak direct
duidelijk dat een mondkapje niet verplicht is.
Veel beperkingen of ziektes zijn niet zichtbaar.
Als daarnaar gevraagd wordt, dan moeten mensen
zelf aantonen dat zij onder de uitzondering vallen.
Dit kan onder andere door:
• Het dragen van een faceshield, als dat wel
mogelijk is;
• Een kaartje laten zien dat door een cliëntenorganisatie of zorgaanbieder is verspreid;
• Een bewijs van een behandelrelatie van een 
arts of instelling. Dit gaat niet om een officiële
medische verklaring (die mag een arts niet over
zijn eigen patiënt afgeven), maar bijvoorbeeld om
een bewijs van een afspraak bij een arts;
• Een verklaring van een begeleider of een naaste
die gebeld kan worden;
• Een hulpmiddel of relevante medicijnen laten zien.

Kijk op rijksoverheid.nl voor meer informatie