Thuismonitoring

Slaapapneu onderzoek:

Bij snurken of andere slaap gerelateerde klachten is het mogelijk dat de huisarts een onderzoek wil doen naar de aanwezigheid van slaapapneu. Voorheen moest de huisarts u hiervoor verwijzen. Tegenwoordig is het mogelijk om u een klein apparaatje mee te geven vanuit de huisartsenpraktijk. Per zorgverzekeraar verschilt of u de kosten voor het onderzoek geheel of gedeeltelijk vergoed krijgt. Informeer van te voren bij uw verzekering welke kosten er voor u zijn. De kosten gaan in ieder geval van uw eigen risico af.

https://www.thuisarts.nl/slaapapneu

Slaapapneu

Holter onderzoek:

Een holter onderzoek wordt gedaan bij symptomen zoals o.a. hartkloppingen. De huisarts kan een ECG onderzoek doen naar uw klachten. Het kan zijn dat u één of meerdere keren op een dag de klachten ervaart. Soms zijn deze met een ECG niet te “vangen” omdat het een momentopname betreft. Daarom kan de huisarts kiezen voor holter onderzoek.

U houdt d.m.v. een dagboek bij wat u doet en wanneer u klachten ervaart. U krijgt de holter mee voor 1 tot 3 dagen. De assistente sluit deze bij u aan. Afhankelijk van de duur levert u het apparaat op de afgesproken tijd weer bij de assistente in. Voor het onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. Tijdens het onderzoek krijgt u plakkers (elektroden) op de borst. Deze zitten vast aan een apparaatje. Tijdens het onderzoek mag u gewoon de dagelijks activiteiten doen. De recorder moet steeds aangesloten blijven, ook ’s nachts. Gemakkelijke kleding is aan te bevelen. Na het bevestigen van de elektroden en de instructie mag u naar huis. Het apparaatje registreert vervolgens uw hartritme tijdens alle dagelijkse bezigheden. De symptomen en activiteiten noteert u in een dagboekje. Alle gegevens worden samen met uw dagboek gestuurd aan een cardioloog. Deze onderzoekt of de symptomen komen door hartritmestoornissen, of eventuele medicijnen voor een ritmestoornis aanslaan of dat er perioden zijn waarin het hart te weinig zuurstof krijgt. 

Holter onderzoek

24- uurs bloeddrukmeting:

Bij de 24- uurs bloeddrukmeting krijgt u een band om de arm met een bloeddrukmeter. De meter draagt u op de heup met een riem of in een tasje over de schouder. 

Het meten van de bloeddruk gebeurt automatisch, de band blaast zelf op en loopt weer leeg, overdag elke 20 minuten en in de nacht 1 keer per uur. De meter slaat alle bloeddrukwaarden automatisch op en de computer leest de gegevens uit. De POH of huisarts bespreekt de uitslag van het onderzoek tijdens een aparte afspraak.

Tips: doe wat u normaal ook zou doen.

Draag de bloeddrukband dag en nacht, de draagriem mag ’s nachts af. 

Wikkel het apparaat voor de nacht in het handdoek zodat het geluid minder storend is. 

Draag bovenkleding waarvan de mouwen ruim vallen.

Neem geen bad of douche.

Houd uw dagboek goed bij, noteer wat u doet bij in- en ontspanning.

Houd tijdens de meting uw arm stil. Als de meting niet lukt, herhaalt het apparaat de meting. Controleer of de band nog goed zit als dit meerdere keren achter elkaar gebeurt. Neem zo nodig tussentijds contact met de assistente op. 

24 uurs bloeddrukmeter

Leen- bloeddrukmeter:

Deze krijgt u soms gedurende een week mee van de praktijkondersteuner of huisarts. U wordt gevraagd om de metingen te noteren in een dagboek. U meet bijvoorbeeld gedurende 7 dagen een aantal keren per dag.

Bloeddrukmeter

Leen- glucosemeter:

Deze kan worden uitgeleend door de praktijkondersteuner. Dit wordt gedaan om tijdelijk uw glucosewaardes te controleren of als u zelf nog geen glucosemeter heeft, ter overbrugging.

Bloed glucose meter

Leen- saturatiemeter:

Deze kan worden uitgeleend door de huisarts. Dit wordt gedaan om de hoeveelheid zuurstof te meten die in uw bloed zit. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn bij mensen met een longaandoening of als u een COVID infectie hebt. 

Saturatiemeter