Onze missie en visie

Huisartsencentrum Klein Iterson wil toegankelijke, professionele, preventieve en kosteneffectieve huisartsgeneeskundige zorg bieden. Daarnaast geven wij begeleiding tijdens en na een ziekte, zowel aan de patiënt als aan zijn/haar omgeving. Ook vinden wij goede terminale/palliatieve zorg heel belangrijk. Binnen het zorgaanbod in de regio vervult de praktijk een spilfunctie door alle gezondheidsvragen van haar patiënten in eerste lijn op te vangen.

De huisartsen en andere zorgverleners uit onze praktijken fungeren als eerste aanspreekpunt voor mensen met hun primaire gezondheidsvragen. Daarbij vervullen de huisartsen een centrale rol binnen de totale gezondheidszorg. Wij willen, binnen de mogelijkheden van onze huisartsenpraktijk, een zo hoogwaardig mogelijke zorg bieden, zorg op maat, dicht bij huis in de eigen wijk, voor alle burgers, laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. Hierbij willen we investeren in een duurzame en persoonlijke relatie met de patiënt. Wij zijn verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg en delen deze verantwoordelijkheid met andere zorgverleners in de woonomgeving, zodat de verschillende zorgvragen door de juiste zorgverlener worden beantwoord. Wij vervullen een coördinatie- en gidsfunctie voor hen die dat nodig hebben en verzorgen wijk gebonden, zorg gerelateerde preventie. Wij willen aan onze patiënten huisartsgeneeskundige zorg leveren volgens de hedendaagse wetenschappelijke inzichten en volgens de heersende regels en normen van de beroepsgroep. Hierbij worden de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) gehanteerd.