Tip of klacht melden

Een huisartsenpraktijk is een organisatie waar veel mensen werken. Het is niet uitgesloten dat, ondanks streven naar een optimale inzet, er over bepaalde aspecten van het contact met de praktijk klachten kunnen ontstaan. Wij vinden het belangrijk om uw klachten te vernemen. Wat is een klacht? Een klacht is een individuele uiting van onvrede met of ongenoegen over een behandeling, bejegening of gedraging die door de klager als onjuist, onvoldoende of onterecht wordt ervaren. Een klacht kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de wachttijd, op de behandeling, of op de manier waarop u te woord werd gestaan.

Heeft u een klacht? Laat het ons weten opdat wij ons kunnen verbeteren.

Uw gegevens

De gene die de klacht indient

Gegevens van de patiënt

Dit kan ook de vertegenwoordiger of nabestaande van de patiënt zijn.

Aard van de klacht of tip


Meerdere keuzes mogelijk